FAQ

Varför ska du slipa dina skridskor?
För att få ett bra grepp och god balans på isen behöver du slipa dina skridskor med bra egg och yta.

Vad är skålradie?
En skålradie är en slipning som ger skarpa kanter för att du ska kunna starta och bromsa snabbt. En skålradie kan vara olika och är individuell för varje person.

Vad är profil?
Profil är en typ av radie som du slipar in på stålet för att få rätt form sett från sidan. Den gör att du får mer balans på isen och underlättar vid start, stopp och vid svängar. Med en profilerad skridsko har du samma grepp om du lutar dig framåt för att accelerera som när du lutar dig bakåt för att svänga.

Vad är den bästa skålradien för dig?
För att räkna ut detta tar du din kroppsvikt delat i Pi. Till exempel: 80kg/3,14=25,47, runda sedan av till 25 och du har din skålradie.

Vilken profil är bäst för dig?
För att räkna ut din profil tar du din kroppsvikt delat med Pix2 (3,14x2=6,28). Till exempel: 80kg/6,28=12,73, runda av till 13. Nu har du profilen i 13 feet (eller 3,96 meter).

AS 2001 Allpro

Hur installerar jag AS2001?
Instruktionsvideo: YouTube

Hur byter jag slipskiva på AS 2001 Allpro?
Instruktionsvideo:YouTube

Hur river jag av skivan på AS 2001 Allpro?
Instruktionsvideo: YouTube

Hur slipar jag med AS 2001 Allpro?
Instruktionsvideo: YouTube

Hur profilerar jag med AS 2001 Allpro?
Instruktionsvideo: YouTube

Hur river jag av skivan för att slipa channel-z på AS 2001 Allpro?
Instruktionsvideo: YouTube

AS 1001 Portable

Hur installerar jag AS1001 Portable?
Instruktionsvideo: YouTube

Hur slipar jag med AS 1001 Portable?
Instruktionsvideo: YouTube

Hur byter jag slipskiva på AS 1001 Portable?
Instruktionsvideo: YouTube

Hur river jag av skivan på AS 1001 Portable?
Instruktionsvideo: YouTube

Hur river jag av skivan för channel-z på AS 1001 Portable?
Instruktionsvideo: YouTube

SkatePal Pro3

Hur installerar jag SkatePal?
Instruktionsvideo: YouTube

Hur slipar jag med SkatePal?
Instruktionsvideo: YouTube

Hur byter jag slipskiva på SkatePal?
Instruktionsvideo: YouTube

Hur ställer jag in skivans tryck på SkatePal?
Instruktionsvideo: YouTube

Hur ställer jag in slipskivan på SkatePal?
Instruktionsvideo: YouTube

Service

All service av ProSharps maskiner sker hos tillverkaren av ProSharps egna auktoriserade servicepersonal. 

Nyheter

2012-08-02

Exempel nyhet 1

Här kan du lägga upp nyheter kontinuerligt som är knutet till ert företag eller produkter.
2012-08-02

Exempel nyhet 2

Det är publiceringsdatumet som styr vilken nyhet som hamnar överst, nyast kommer först.
Senast inlagda produkter
Servicepaket AS-serien
Servicepaket AS-serien
bladebag
Skenväska (2 par)
99 kr
X1_combi_ds
X-1 Kombibryne
174 kr